NB! Det er ikke tillatt å filme, streame eller ta bilder uten særskilt tillatelse

Uteområder rundt Hønefoss Arena er åpne for allmenn ferdsel igjen

Sperringen er fjernet, og uteområdene rundt Hønefoss Arena er tilgjengelig for allmenn ferdsel.

Sperringen rundt Hønefoss Arena er fjernet, og området er åpent for allmenn ferdsel igjen. Det samme er stien rundt Schjongslunden.

Vi ber alle om å opptre med varsomhet i nærheten av elva. Flommen har etterlatt en del slam som kan være glatt, og elva har noen steder gjort elvebredden ustabil.