NB! Det er ikke tillatt å filme, streame eller ta bilder uten særskilt tillatelse

Eksamen i Hønefoss Arena

Hønefoss og Ringerike videregående skole avvikler eksamen i Hønefoss Arena

I uke 20, 21 og 22 avvikles det eksamen på bane 1 og 2 i Hønefoss Arena.

Eksamen for elever ved Ringerike videregående skole avvikles på bane 1, eksamen for Hønefoss videregående skole avvikles på bane 2.

Morten og Anne Mette er fornøyd etter meget god jobb med oppsett og innretting av pulter og stoler.