NB! Det er ikke tillatt å filme, streame eller ta bilder uten særskilt tillatelse

Midlertidig adkomst for gående og syklende

På grunn av gravearbeider anmodes gående og syklende om å bruke den midlertidige adkomsten via hovedporten til AKA Arena. (Se tegning)

På grunn av gravearbeider anmodes de som går og sykler til Hønefoss Arena om å bruke den midlertidige adkomsten via hovedporten til AKA Arena.

Det er tatt hull i gjerdet ved kort tribune Nord på AKA Arena, slik at gående og syklende har adkomst til hallen den veien.