Hønefoss Arena åpner igjen for trening på kveldstid.

Fra og med mandag 12.04.21 åpnes det igjen opp for treningsaktivitet for de under 20 år.

Treningsaktivitet i Hønefoss Arena for de under 20 år:

Det åpnes opp igjen for de under 20 år, så fra og med mandag 12.04.21 vil det være mulig med innetrening i Hønefoss Arena, forutsatt at retningslinjer for smittevern følges.