NB! Det er ikke tillatt å filme, streame eller ta bilder uten særskilt tillatelse

Hønefoss Arena åpner igjen for trening på kveldstid.

Fra og med mandag 12.04.21 åpnes det igjen opp for treningsaktivitet for de under 20 år.

Treningsaktivitet i Hønefoss Arena for de under 20 år:

Det åpnes opp igjen for de under 20 år, så fra og med mandag 12.04.21 vil det være mulig med innetrening i Hønefoss Arena, forutsatt at retningslinjer for smittevern følges.