NB! Det er ikke tillatt å filme, streame eller ta bilder uten særskilt tillatelse

Hønefoss Arena stenger på grunn av evakuering av Schjongslunden

På grunn av flomfare er det bestemt av kommunen at Schjongslunden skal evakueres. All aktivitet I området opphører umiddelbart, og kan først gjenopptas når flomfaren er over. Hønefoss Arena holder stengt fram til kommunen gir klarsignal til å gjenoppta aktiviteter i området.

Pågrunn av flomfare er det bestemt av kommunen at Schjongslunden skal evakueres.All aktivitet I området opphører umiddelbart, og kan først gjenopptas nårflomfaren er over.
Hønefoss Arena holder stengt fram til kommunen gir klarsignal til å gjenopptaaktiviteter i området.