Filming / streaming i Hønefoss Arena

Vi gjør oppmerksom på at bilder / filming og streaming i Hønefoss Arena ikke er tillatt uten særskilt avtale med arrangør og halleier.

Med bakgrunn i flere tilfeller der bilder og film tatt under trening og under arrangement i Hønefoss Arenaer blitt delt i sosiale medier uten at samtykke er innhentet fra de involverte, strammer vi inn rutinene for bruk av utstyr til å ta bilder / film i Hønefoss Arena.

Bilder, filming og streaming er derfor kun tillatt dersom det er inngått særskilt avtale med arrangør og halleier, samt at alle som skal filmes har gitt samtykke til dette jfr. retningslinjer fra Norges idrettsforbund.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/nye-retningslinjer-for-stromming-av-barne--og-ungdomsidretten/