Omkjøring i Ringeriksgata

Omdirigering av trafikk i Schjongslunden via innkjøringen til Hønefoss Arena. Les mer her.

Innkjøringen til AKA Arena vil stenges i perioden 23.03.23 - 16.04.23 på grunn av gravearbeidene i Ringeriksgata.

Omdirigering av trafikken inn til AKA Arena vil gå via innkjøringen til Hønefoss Arena. Naturlig ville omkjøring foregå via ishockeyhallen, men på grunn av arbeider med fjerning av jordvollen, og etablering av parkeringsplasser der lar ikke det seg gjøre.

Les mer informasjon fra kommunen i denne linken https://www.ringerike.kommune.no/aktuelt/gravingen-starter-i-ringeriksgata/

Under arbeidet vil det være begrenset fremkommelighet og vesentlig dårligere kapasitet på parkering. Kommunen henviser til parkeringer på Eikli, Petersøya og andre sentrumsnære parkeringsområder.

Vi beklager ulempene dette medfører.