Garderober og publikum i Hønefoss Arena

Hønefoss Arena åpner for publikum og bruk av garderober i tråd med nasjonale retningslinjer for gjenåpning. Les mer under aktuelt.

I tråd med nasjonale retningslinjer for gjenåpning av samfunnet er det med glede vi igjen kan ønske foreldre og øvrig publikum velkommen til trening og arrangementer i Hønefoss Arena. Fellesarealer, tribuner og sanitærfasiliteter står til disposisjon for publikum, men vi oppfordrer til å holde sikkerhetsavstand på 1-meter til personer som ikke er fra samme husstand.

Klubber og lag som har trening og kamper i hallen har nå også full tilgang til dusj og garderobeanlegg, men det hviler fortsatt et ansvar på lagledelse / trenere å få gjennomført covidrengjøring etter hvert parti.