Disse Korona-reglene gjelder nå

Det lettes på restriksjonene på nasjonalt nivå, og så lenge det ikke er satt i kraft lokale tiltak åpner det opp for økt aktivitet i Hønefoss Arena. Les mer under Aktuelt.

Det lettes på restriksjonene på nasjonalt nivå, og så lenge det ikke er satt i kraft lokale tiltak åpner det opp for mer aktivitet i Hønefoss Arena.

Les mer om gjeldene regler i Ringerike kommune på kommunens egne hjemmesider under temaet Korona.

Les mer her: https://www.ringerike.kommune.no/